5 - Na chate

Terče

Poppre

Neterče

0 6 4

Popis

Ste na vašej loveckej chate s kamarátkami, dávate to "Party Hard, Die Later" štýlom. Jedna z nich sa vyberie zapáliť si pred dvere, keď začujete jej krik. Beriete svoju zbraň, a bežíte k predným dverám. K chate sa blížia trestanci najvyššej nápravno-výchovnej skupiny. Zaznie výstrel, ale minie vás. Očividne sa zmocnili zbraní strážnikov. Riešte situáciu z krytu.

Postup

Riešte situáciu z krytu

Kondícia

Kondícia 1

Penalizácia

Podľa pravidiel