18.5.2024 Strelnica Šamorín

Miesto konania Strelnica Šamorín, Bratislavská, 931 01 Šamorín
Max. počet pretekárov 60 + referees
Počet streleckých situácií 6
Min. počet rán 90
Organizátor Nyársik, Csaba
Hlavný rozhodca Gdovec, Marek
Kalibrácia
  1. Glock 19, 9mm Luger
Divisions Pištoľ, Malá pištoľ, Revolver, Malý revolver, Osobná obranná zbraň, Optik
Štartovné 30€ za každú divíziu/for each division
Štartovné je nevratné, je prenosné na iného súťažiaceho
Fee is not refundable, but can be transfered to other competitor

Platba vopred na účet/Fee paid in advance to account (platba musí byť pripísaná najneskôr 15.5.2024)
Prvé upratovanie platieb 26.4.2024 o 21:47 / First payment cleanup on April 26th, 2024 at 21:47
Platba na mieste iba po dohode s hlavným rozhodcom alebo organizátorom +5€ (t.j. štartovné 35€) a pod hrozbou trvalého banu pri neúčasti a blokovaní slotu
Payment on spot only after agreement with Main referee or Match director +5€ (total 35€ per start), but remember, permanent ban if you will block slot and will not attend

V prípade zrušenia preteku bude štartovné vrátené
In case competition will be cancelled for any reason, fees will be returned
IBAN SK97 5600 0000 0070 6590 0001
Kontakty 0903 733 886
Poznámky 6 situácií, ~90 rán
Príchod najneskôr 15 min pred začiatkom squadu, vďaka.
Limit na situáciu 120 sekúnd
Ranná smena - squady 1,2,3 - 8:30-12:30
Popoludňajšia smena - squady 4,5,6 - 13:30-17:30
Zbraň s kolimátorom -> divízia OPTIK
Zbraň bez kolimátora, ale so zapnutým laserom -> divízia OPTIK
Zbraň bez kolimátora s vypnutým laserom -> divízia Pi (alebo podľa druhu zbrane)
PDW je vždy PDW

Tombola bude o 13:00, treba byť prítomný!

6 stages, ~90 rounds
Arrival 15 mins before squad start, thanks
Time limit per situation 120 seconds
Morning shift - squads 1,2,3 - 8:30-12:30
Afternoon shift - squads 4,5,6 - 13:30-17:30
Weapon with red dot -> division OPTIK
Weapon without red dot, but with laser on -> division OPTIK
Weapon without red dot with laser off -> division Pi (or according to weapon type)
PDW is always PDW

Mapa pretekov

Ako na registráciu
Potvrdiť Zrušiť registráciu Pozvánka