15.10.2023 Hunter Club

Hunter Club 2024

Miesto konania Hunter Club, Prešovská 350/45, 821 02 Bratislava
Max. počet pretekárov 44 + referees
Počet streleckých situácií 0
Min. počet rán 0
Organizátor Zálešák, Vladislav
Hlavný rozhodca Gdovec, Marek
Kalibrácia 9mm Luger
Divisions Pištoľ, Revolver, Malý revolver, Osobná obranná zbraň
Štartovné 25€ za každú divíziu/for each division
Štartovné je nevratné, je prenosné na iného súťažiaceho
Fee is not refundable, but can be transfered to other competitor

Platba vopred na účet/Fee paid in advance to account (platba musí byť pripísaná najneskôr 13.10.2023)
Platba na mieste/payment on spot +5€ /každé štartovné/per start - o tejto voľbe informujte hlavného rozhodcu zaslaním SMS s textom "HunterOkt Platba na mieste [meno súťažiaceho]" na uvedené číslo / if you plan to use this option, send text message with "HunterOkt Payment on spot [name of competitor]" to number below

V prípade registrácie, nezaplatenia a neúčasti obdrží súťažiaci ban na 16 mesiacov.
In case of registration, no payment and no attendance, competitor will be banned for next 16 months


V prípade zrušenia preteku bude štartovné vrátené
In case competition will be cancelled for any reason, fees will be returned
Kontakty 0903 733 886
Poznámky 3 (možno 4) situácie, ~50 rán
Nezabudnite na baterky. Na zbrani alebo do ruky.
Príchod najneskôr 10 min pred začiatkom squadu, vďaka.

3 (maybe 4) stages, ~50 rounds
Don't forget the lights, gun mounted or handheld.
Arrival 10 mins before squad start latest, thanks

Mapa pretekov

Ako na registráciu
Potvrdiť Zrušiť registráciu Pozvánka