Edit stagov pre pretek

Obchodné centrum po n-té

Terč: 7 Popper: 0 Neterč: 7

Policajt v núdzi

Terč: 5 Popper: 0 Neterč: 6

Okienko z komôrky

Terč: 6 Popper: 0 Neterč: 6
1 - 3 stagov z 3