LOS-SK Logo

Prešov, 15.6.2019

Súhlas so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov

V zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasím so správou, spracovaním a uchovávaním osobných údajov pri registrácií do súťaže LOS-SK.

Podpisom stvrdzujete súhlas so Všeobecnými podmienkami a Prevádzkovým Poriadkom strelnice
Podpisom potvrdzujete, že sa zúčastňujete preteku na vlastnú zodpovednosť.
# Priezvisko, Meno OP ZP PZb Divízia Členstvo PODPIS
Súťažiaci
392 Kováč, Valér Pi
475 Pramuk, Valentin Pi
76 Klinčák, Ján Pi
626 Tej, Pavol Pi
347 Kurkin, Miso Pi
354 Elias, Marek Pi
486 Fedoreňko, Jakub Pi
463 [z] Lorencovič, Martin Pi
261 Botko, Martin Pi LT
533 Silný, Jozef Pi LT
714 [z] Szanyi, pavol Pi
736 [z] Rusnák, Martin Pi
627 Pollak, Stanislav Pi
712 [z] Bozula , Peter Pi
256 Borodayev, Denis Pi
707 [z] Čech, Peter Pi
433 Mižík, Ladislav Pi
769 [z] Poliakov, Andrej Pi
766 [z] Koval, Peter Pi LT
767 [z] Szányi, Peter Pi
262 Cintalan, Peter Pi
770 [z] Polyakov, Vadym Pi
701 Hutka jr., Andrej Pi
703 Huťka, Andrej Pi
771 [z] Halčák, Pavol Pi
753 [z] ČILLÍK, Igor Pi
773 [z] Mihal, Jozef Pi
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Rozhodcovia
287 Vaško, Ing. Tomáš Pi
221 Bc.Romčo, Štefan Pi
3
4
5
6
7
8
9
10