LOS-SK Logo

Prešov, 11.5.2019

Súhlas so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov

V zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasím so správou, spracovaním a uchovávaním osobných údajov pri registrácií do súťaže LOS-SK.

Podpisom stvrdzujete súhlas so Všeobecnými podmienkami a Prevádzkovým Poriadkom strelnice
Podpisom potvrdzujete, že sa zúčastňujete preteku na vlastnú zodpovednosť.
# Priezvisko, Meno OP ZP PZb Divízia Členstvo PODPIS
Súťažiaci
347 Kurkin, Miso Pi
475 Pramuk, Valentin Pi
626 Tej, Pavol Pi
33 Šalantay, Peter Pi Re LT
354 Elias, Marek Pi
261 Botko, Martin Pi LT
253 Slačka, Juraj Pi
433 Mižík, Ladislav Pi
392 Kováč, Valér Pi
714 [z] Szanyi, pavol Pi
627 Pollak, Stanislav Pi
262 Cintalan, Peter Pi PDW
712 [z] Bozula , Peter Pi
736 [z] Rusnák, Martin Pi
488 [z] Hrinko, Peter Pi
707 [z] Čech, Peter Pi
753 [z] ČILLÍK, Igor Pi
752 [z] Novotny, Karel Pi
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Rozhodcovia
287 Vaško, Ing. Tomáš Pi
220 Bujňak, Martin Pi
221 Bc.Romčo, Štefan Pi
4
5
6
7
8
9
10