LOS-SK Logo

Strelnica EMEL , 19.8.2018

Súhlas so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov

V zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasím so správou, spracovaním a uchovávaním osobných údajov pri registrácií do súťaže LOS-SK.

Podpisom stvrdzujete súhlas so Všeobecnými podmienkami a Prevádzkovým Poriadkom strelnice
Podpisom potvrdzujete, že sa zúčastňujete preteku na vlastnú zodpovednosť.
# Priezvisko, Meno OP ZP PZb Divízia Členstvo PODPIS
Squad 9:00-11:00
533 Silný, Jozef Pi LT
500 Blaho, Marek Pi
501 Kalinay, Peter Kali Pi
129 Glinda, Robert Pi LT
468 Považan, Andrej Pi LT
589 [z] Janíček, Marcel Pi
552 Krajčovič, Branislav Pi
176 Smažák, Michal Pi
273 Pietro, H. Pi LT
297 M., Martin Pi LT
179 Vencelík, Radovan Pi LT
454 Ftorek, Andrej Pi LT
202 Kordik, Vlado Pi LT
39 Vanek, TOMAS Pi
208 Senik, Peter Pi PDW
478 Nagy, Richard Pi
17
18
19
20
Squad 11:00-13:00
146 Tarič, Joe Pi LT
549 ., Mike Pi
440 salon, . Pi
90 Janisová, Eva Pi
38 Mlynek , Vladislav Pi LT
593 [z] O., Marek Pi
490 Nečas, Tomáš Pi
364 Ladislav, Ladislav Pi
537 Kolenik, Jozef Pi LT
1 Hutka ml, Andrej Pi
187 Hutka st, Andrej Pi
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Squad 13:45-15:45
380 Malinowski, Mariusz Pi
492 Gazdík, Lukáš Pi
109 Petríček, Marek Pi PDW LT
439 Morihlatko, Richard Pi
387 V, Igor Pi
388 Handzuš, Ján Pi LT
594 Duch, Miro Pi
499 Puttnár, Peter Pi
567 Labanc, Martin Pi LT
568 Labanc, Daniel Pi LT
584 Grolich, Samuel Pi
427 Bakalar, Martin Pi
227 [z] Ružovič, Ján Pi
493 Gdovec, Marek Pi LT
572 Toth, Zsolt Pi
429 Stanley, Stanley Pi
611 [z] Košťál, Tomáš Pi
18
19
20
21
22
23
24
25
Rozhodcovia
45 Nyársik, Csaba Pi LT
526 Peles, Vladimir Pi LT
104 Jurský, Stanislav Pi LT
110 Lazorik, Peter Pi LT
5 [WFS] Zálešák, Vladislav Pi LT
213 [WFS] Rusina, Marián Pi
56 [WFS] Holčík, P. Pi LT