LOS-SK Logo

RDA Čachtice, 25.8.2018

Súhlas so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov

V zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasím so správou, spracovaním a uchovávaním osobných údajov pri registrácií do súťaže LOS-SK.

Podpisom stvrdzujete súhlas so Všeobecnými podmienkami a Prevádzkovým Poriadkom strelnice
Podpisom potvrdzujete, že sa zúčastňujete preteku na vlastnú zodpovednosť.
# Priezvisko, Meno OP ZP PZb Divízia Členstvo PODPIS
Squad 1
534 Garaj, Marian Pi LT
127 Vacula, Miloš Pi LT
533 [z] Silný, Jozef PSA LT
435 [z] Ja, Jano PSA
179 [z] Vencelík, Radovan PSA LT
614 [z] Olsiak, Martin Pi PSA
567 Labanc, Martin Pi PDW LT
500 [z] Blaho, Marek PSA
501 [z] Kalinay, Peter Kali PSA
10
11
12
Squad 2
402 Miškolci, Michal Pi LT
170 Huťková, Zdenka Pi
450 Simon, Martin Pi
113 Břežanský, Peter Pi PSA
616 [z] Durco, Pavol Pi
407 [z] Pavel, Maroš PSA
454 Ftorek, Andrej Pi PSA LT
8
9
10
11
12
Squad 3
166 Jutan, Michal Pi
380 Malinowski, Mariusz Pi
38 Mlynek , Vladislav Pi LT
97 Seewald, Frantisek Pi LT
595 Hajduch, Martin Pi LT
75 majo, majo Pi PSA LT
7
8
9
10
11
12
Squad 4
475 Pramuk, Valentin Pi
76 [z] Klinčák, Ján PSA
586 [z] Sykora, Andrej Pi
600 [z] Špányi, Tomáš Pi
392 Kováč, Valér Pi
261 [z] Botko, Martin PSA LT
262 Cintalan, Peter Pi PDW
8
9
10
11
12
Squad 5
36 TURECEK, DANIEL Pi LT
92 Čelko, Patrik Pi
208 Senik, Peter Pi PSA
572 [z] Toth, Zsolt PSA NePi
5
6
7
8
9
10
11
12
Rozhodcovia
5 [z] Zálešák, Vladislav MPi Pi LT
220 [z] Bujňak, Martin PSA
45 [z] Nyársik, Csaba PSA LT
104 Jurský, Stanislav Pi LT
110 Lazorik, Peter Pi LT
526 Peles, Vladimir Pi LT
56 Holčík, P. Pi LT
429 Stanley, Stanley Pi PSA
213 [z] Rusina, Marián PSA
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99