LOS-SK Logo

Prešov, 16.6.2018

Súhlas so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov

V zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasím so správou, spracovaním a uchovávaním osobných údajov pri registrácií do súťaže LOS-SK.

Podpisom stvrdzujete súhlas so Všeobecnými podmienkami a Prevádzkovým Poriadkom strelnice
Podpisom potvrdzujete, že sa zúčastňujete preteku na vlastnú zodpovednosť.
# Priezvisko, Meno OP ZP PZb Divízia Členstvo PODPIS
Súťažiaci
347 Kurkin, Miso Pi
475 Pramuk, Valentin Pi
486 Fedoreňko, Jakub Pi
261 Botko, Martin Pi LT
433 Mižík, Ladislav Pi
392 Kováč, Valér Pi
440 salon, . Pi
493 Gdovec, Marek Pi LT
477 [z] Brada, Jaroslav Pi
262 Cintalan, Peter Pi
562 [z] Bilomuscin, Jozef Pi
563 [z] Mitana, Peter Pi
1 Hutka ml, Andrej Pi
187 Hutka st, Andrej Pi
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Rozhodcovia a spol
220 Bujňak, Martin Pi
221 Bc.Romčo, Štefan Pi
104 Jurský, Stanislav Pi LT
526 Peles, Vladimir Pi LT
8 Novosad, Milan Pi LT
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20