LOS-SK Logo

Prešov, 27.5.2017

Súhlas so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov

V zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasím so správou, spracovaním a uchovávaním osobných údajov pri registrácií do súťaže LOS-SK.

Podpisom stvrdzujete súhlas so Všeobecnými podmienkami a Prevádzkovým Poriadkom strelnice
Podpisom potvrdzujete, že sa zúčastňujete preteku na vlastnú zodpovednosť.
# Priezvisko, Meno OP ZP PZb Divízia Členstvo PODPIS
Súťažiaci
220 Bujňak, Martin Pi
221 Bc.Romčo, Štefan Pi
33 Šalantay, Peter Pi LT
56 Holčík, P. Pi LT
273 Pietro, H. Pi LT
92 Čelko, Patrik Pi
261 Botko, Martin Pi LT
127 Vacula, Miloš Pi LT
181 Knieza, Vlado Pi LT
104 Jurský, Stanislav Pi LT
34 Šavel, Bohuš Pi LT
61 Jaňák, Juraj Pi LT
297 M., Martin Pi LT
177 Hromnik, Roman Pi LT
252 [z] Zemčák , Ing. Matúš Pi NePi
347 Kurkin, Miso Pi
170 Huťková, Zdenka Pi
76 Klinčák, Ján Pi
85 Janík, Miroslav Pi LT
349 [z] Duda, Radoslav Pi
197 Lazorik, Peter Pi LT
133 Pappová, Monika Pi
287 Vaško, Ing. Tomáš Pi
5 Zálešák, Vladislav Pi LT
296 Bocskorás, Benjamin Pi
355 [z] Kondáš, Peter Pi
253 Slačka, Juraj Pi
337 Gaduš, Jozef Pi
356 [z] Múdry, Ivan Pi
357 [z] Strapko, Michal Pi
295 [z] Katin, Matúš Pi
358 [z] Loš, Branislav Pi
262 Cintalan, Peter Pi
354 Elias, Marek Pi
37 ,, Ketchup Pi Re LT
8 Novosad, Milan Pi LT
359 [z] Dargaj, Róbert Pi
281 Duchoslav, David Pi
362 [z] Palocko, Tomas Pi
1 Hutka ml, Andrej Pi
187 Hutka st, Andrej Pi
42
43
44
45
46
47
48
49
50