LOS-SK Logo

SAV Bratislava, 28.8.2016

Súhlas so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov

V zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasím so správou, spracovaním a uchovávaním osobných údajov pri registrácií do súťaže LOS-SK.

Podpisom stvrdzujete súhlas so Všeobecnými podmienkami a Prevádzkovým Poriadkom strelnice
Podpisom potvrdzujete, že sa zúčastňujete preteku na vlastnú zodpovednosť.
# Priezvisko, Meno OP ZP PZb Divízia Členstvo PODPIS
Squad 9:00 - 11:00
38 Mlynek , Vladislav Pi LT
97 Seewald, Frantisek Pi LT
57 Ducko, Aurel Pi LT
78 Čema, Luboš Pi LT
35 Šavel, Bohuš Pi
58 Dezider, Ravluk MPi
75 majo, majo Pi LT
37 [z] ,, Ketchup MPi Re LT
129 Glinda, Robert Pi LT
10
Squad 11:00 - 13:00
56 Holčík, P. Pi LT
104 Jurský, Stanislav Pi NePi LT
72 Pospíšil, Vladimír MPi
65 Trávnik, Peter Pi LT
67 Trávnik, Ondrej Pi LT
127 Vacula, Miloš Pi LT
113 Břežanský, Peter Pi
115 Likavec - Klingáč, Matko Pi LT
9
10
Squad 13:00 - 15:00
130 [z] Carsky, Daniel Pi
124 Adam, Erik Pi LT
131 [z] Spilka, Frantisek Pi LT
128 Bartal, Michal Pi
116 Gulas, Roman Pi LT
132 MALOVEC, ROMAN Pi
109 Petríček, Marek Pi LT
119 [z] Revický , Peter Pi
110 Lazorik, Peter Pi LT
133 Pappová, Monika Pi
Squad 15:00 - 17:00
186 Gajdoš, Juraj Pi
2
3
4
5
6
7
8
9
10