LOS-SK Logo

Hunter Club, 30.5.2021

Súhlas so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov

V zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasím so správou, spracovaním a uchovávaním osobných údajov pri registrácií do súťaže LOS-SK.

Podpisom stvrdzujete súhlas so Všeobecnými podmienkami a Prevádzkovým Poriadkom strelnice
Podpisom potvrdzujete, že sa zúčastňujete preteku na vlastnú zodpovednosť.
# Priezvisko, Meno OP ZP PZb Divízia Členstvo PODPIS
8:00 - 9:20
142 Varju, Vladimír Pi LT
454 Ftorek, Andrej Pi LT
293 [z] Knapo, Juraj Pi
146 Tarič, Joe Pi LT
961 [z] Bobka, Juraj Pi
6
9:20-10:40
57 Ducko, Aurel Pi LT
166 Jutan, Michal Pi
97 Seewald, Frantisek Pi LT
38 Mlynek , Vladislav Pi LT
273 Pietro, H. Pi LT
297 M., Martin Pi LT
10:40 - 12:00
595 Hajduch, Martin Pi LT
493 Gdovec, Marek Pi LT
72 Pospíšil, Vladimír Pi
572 Toth, Zsolt Pi
823 [z] Gregorová, Mariana Pi
37 ,, Ketchup Pi LT
Rozhodca
5 Zálešák, Vladislav Pi LT
2