LOS-SK Logo

MM Strelnica, 10.10.2020

Súhlas so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov

V zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasím so správou, spracovaním a uchovávaním osobných údajov pri registrácií do súťaže LOS-SK.

Podpisom stvrdzujete súhlas so Všeobecnými podmienkami a Prevádzkovým Poriadkom strelnice
Podpisom potvrdzujete, že sa zúčastňujete preteku na vlastnú zodpovednosť.
# Priezvisko, Meno OP ZP PZb Divízia Členstvo PODPIS
10.10. Squad č.1 (8:30 - 10:00)
201 Martinak, Peter Pi
428 Hopjak, Martin Pi
454 Ftorek, Andrej Pi LT
811 Hopjak, Peter Pi PDW
5
10.10. Squad č.2 (10:00 - 11:30)
57 Ducko, Aurel Pi LT
97 Seewald, Frantisek Pi LT
493 Gdovec, Marek Pi LT
4
5
10.10. Squad č.3 (11:30 - 13:00)
879 [z] Toth, Norbert Pi
885 [z] Jurčo, Yuri Pi
788 Blaško, Tomáš Pi LT
4
5
6
10.10. Squad č.4 (13:30 - 15:00)
865 [z] Štangel, Michal Pi
883 [z] Rácz, Roman Pi
732 Janosik, Radovan Pi
595 Hajduch, Martin Pi LT
127 Vacula, Miloš Pi LT
6
10.10. Squad MM/VIP (15:00 - )
801 nehaj, jozef Pi
864 [z] Krcho, Milan Pi
890 [z] Kašťák, Boris Pi
904 [z] B, Mizu Pi
854 [z] Konecna, Kvetoslava Pi
6
11.10. Squad č.1 (8:30 - 10:00)
33 Šalantay, Peter Pi LT
881 [z] Re, Jakub Pi
887 [z] Farkaš, Denis Pi
886 [z] Kopin, Norbert Pi
889 [z] Strelecký, Marian Pi
11.10. Squad č.2 (10:00 - 11:30)
297 M., Martin Pi LT
146 Tarič, Joe Pi LT
166 Jutan, Michal Pi
439 Morihlatko, Richard Pi
765 Szaszak, Roman Pi
11.10. Squad č.3 (11:30 - 13:00)
533 Silný, Jozef Pi LT
830 [z] Prikryl, Martin Pi
903 [z] prstek, radovan Pi
870 [z] Bais, Michal Pi
5
6
11.10. Squad č.4 (13:30 - 15:00)
789 Miklec, Igor Pi
572 Toth, Zsolt Pi
902 [z] Hrabina, Matej Pi
893 [z] Šmidovič, Martin Pi
899 [z] Chudý, Dušan Pi
6
11.10. Squad MM/VIP (15:00 - )
900 [z] Červeň, Martin Pi
901 [z] Duban, Michal Pi
803 Detony , Luboš Pi
798 Špirková, Zuzana Pi
897 [z] Hvožďara, Martin Pi
6
Rozhodcovia, pomocníci
112 [z] Szabo, Tomáš NePi LT
103 Bičan, Jaroslav Pi LT
906 [z] Bičanová, Barbora Pi
202 Kordik, Vlado Pi LT
5 Zálešák, Vladislav Pi LT