9.9.2023 LOS Marathon 2023 (RDA Čachtice)

Miesto konania RDA Čachtice, 916 21 Čachtice
Max. počet pretekárov 30 + referees
Počet streleckých situácií 1
Min. počet rán 90
Organizátor Zálešák, Vladislav
Hlavný rozhodca Zálešák, Vladislav
Kalibrácia Glock 19
NEA-15, 14.5"
Divisions Pištoľ, Puška samonabíjacia, Osobná obranná zbraň
Štartovné
  • 40€
V prípade nezaplatenia do 7 dní od registrácie, si vyhradzujeme právo registráciu zrušiť.
Štartovné je nevratné, ale prenosné spolu so slotom.
V prípade zrušenia preteku, bude štartovné vrátené.
In case starting fee is not paid by 7 days since registration, we reserver the right to cancel registration. Registration fee is not refundable, but can be transfered with slot.
In case competition is cancelled, starting fee will be refunded.
IBAN SK97 5600 0000 0070 6590 0001
Variabilný symbol Váš variabilný symbol sa vám pridelí po registrácií a tu bude zobrazený
Kontakty 0904 593 946
Poznámky Predbežný odhad počtu rán, zmena vyhradená / preliminary round count estimation, change possible
Pištol/Pistol: 45
Puška/Rifle: 45
Brokovnica/Shotgun:12

Divizie/Divisions:
Pistol - len pistol/ all shot by pistol (brokovnica volitelna/shotgun optional)
PDW - PDW (namiesto pusky) + pistol + brokovnica / PDW (instead of rifle) + pistol + shotgun
Puska/Rifle - Puska+pistol+brokovnica + Rifle + pistol + Shotgun

Bonus Division - Tactical - Rifle + Pistol + Shotgun - plna polna, do poznamky uvedte Tacticool /full tactical gear (plates, helm etc), enter Tacticool into registration note

- Charity stage 1€ za pokus / per try
- IronMan - 20€ zaloha, v prípade double miss/neterca, prepadá na charitu / charity deposit, in case of double miss/noshoot is forfeit

Mapa pretekov

Zálešák, Vladislav PSA Gdovec, Marek PSA

Registrácia bude otvorená 01.07.2023 12:00:00