24.10.2021 Shooting range Atlas Piešťany

ClubCompetition

Miesto konania Shooting range Atlas Piešťany, Shooting range Atlas Piešťany, 922 01 Bašovce
Max. počet pretekárov 60 + referees
Počet streleckých situácií 6
Min. počet rán 93
Organizátor Zálešák, Vladislav
Hlavný rozhodca Zálešák, Vladislav
Kalibrácia Glock 19, 9mm Luger
Divisions Pištoľ, Malá pištoľ, Revolver, Malý revolver, Osobná obranná zbraň
Štartovné Platba vopred/Pay to bank: 30€
Legis Telum: 27€
Junior (do 18): 25€
Ďalšie štartovné/Additional starts: 25€
Platba na mieste/Payment on the spot: +5€

Vyhradzujeme si právo v prípade naplnenia registrácie, zrušit po 5 dňoch registrácie bez platby. Platba je nevratná, platba je prenosná na iného súťažiaceho. V prípade zrušenia preteku bude štartovné vrátene.

We reserve the right, in case registration is full, to cancel unpaid registrations after 5 days without payment. Payment is not refundable, payment can be transfered to another competitor. In case competition will be canceled, all fees will be refunded.
IBAN SK97 5600 0000 0070 6590 0001
Variabilný symbol Bude pridelený po registrácií
Kontakty lossk.vladoz@gmail.com
0904 593 946
Poznámky Rozvrh/Time plan
0800-0845 - registration
0845-0900 - briefing
0900-1500 - competition

Okrem iného/Available as well:
Charity Stage

Mapa pretekov

Ako na registráciu
Potvrdiť Zrušiť registráciu Pozvánka